Oferta

Oferta

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości jest formą pisemnego wypowiedzenia się o wartości nieruchomości. Zgodnie z polskim prawem tylko osoba posiadająca tytuł Rzeczoznawcy majątkowego może dokonywać wyceny nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy sporządzając opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego informuje osoby zainteresowane, jaka jest wartość nieruchomości.
Rzeczoznawca Majątkowy mgr inż. Tadeusz Dębski posiada uprawnienia zawodowe w szacowaniu nieruchomości nr 2865 nadane w dniu 21 listopada 1997 roku, a od 1998 roku jest Biegłym Sądowym w zakresie szacowania nieruchomości przy Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, a obecnie przy Sądzie Okręgowym w Płocku.

 

W ramach usług wyceny nieruchomości sporządzamy operaty szacunkowe i inne opracowania dla wszystkich zleceniodawców (podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, banki, sądy, komornicy, urzędy skarbowe, urzędy miasta i gminy) dotyczące w szczególności:

  • wyceny wszelkiego rodzaju nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, nieruchomości rolnych i leśnych, nieruchomości lokalowych, nieruchomości budynkowych, spółdzielczych własnościowych praw do lokalu itp.
  • wyceny praw majątkowych, ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązaniowych (służebności, użytkowania)
  • opinie o wartości nieruchomości na potrzeby indywidualne inwestora, wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek gospodarczych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

 

Specjalizujemy się w wycenie nieruchomości rolnych, a w szczególności specjalistycznych gospodarstw rolnych – ferm drobiu i ferm trzody chlewnej.
Tadeusz Dębski jest autorem opracowań dotyczących wyceny ferm drobiu, które ukazały się Biuletynach Nieruchomości wydawanych przez Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych:

  • Kilka uwag na temat wyceny ferm drobiu – część I – podejście kosztowe w wycenie ferm drobiu – Tadeusz Dębski – Biuletyn PTRM nr 2 – Warszawa – czerwiec 2013
  • Kilka uwag na temat wyceny ferm drobiu – część II – podejście porównawcze w wycenie ferm drobiu – Tadeusz Dębski – Biuletyn Nieruchomości nr 1/2015 ISSN 2449-7711 – Warszawa – maj 2015
  • Kilka uwag na temat wyceny ferm drobiu – część II – podejście dochodowe w wycenie ferm drobiu – Tadeusz Dębski – Biuletyn Nieruchomości nr 2/2015 ISSN 2449-7711 – Warszawa – grudzień 2015

Opracowania są dostępne na stronie Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych – Biuletyn Nieruchomości: https://www.biuletyn.nieruchomosci.pl/

 

Rynek nieruchomości jest rynkiem dynamicznym, na którym w sposób nieustanny zachodzą zmiany w odniesieniu do poziomu cen, preferencji konsumentów, uregulowań prawnych itp. Posiadamy duże i szerokie doświadczenie w zakresie przeprowadzania analiz rynku lokalnego nieruchomości w odniesieniu do różnych jego sektorów od badania rynku nieruchomości rolnych, poprzez mieszkaniowe do nieruchomości komercyjnych będących przedmiotem zarówno sprzedaży jak i najmu.

Poza wycenami nieruchomości wykonujemy specjalistyczne opracowania z zakresu rynku nieruchomości, takie jak studia opłacalności lokalizacji i inwestycji, badania trendów rynkowych, analizy rynków nieruchomości (badania poziomów cen i czynszów).