WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Wycena nieruchomości jest formą pisemnego wypowiedzenia się o wartości nieruchomości. Zgodnie z polskim prawem tylko osoba posiadająca tytuł Rzeczoznawcy majątkowego może dokonywać wyceny nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy sporządzając opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego informuje osoby zainteresowane, jaka jest wartość nieruchomości.

Opracowania naszej firmie wykonywane są wyłącznie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe, którą jest Rzeczoznawca Majątkowy mgr inż. Tadeusz Dębski.  

Posiadam uprawnienia zawodowe w szacowaniu nieruchomości nr 2865 nadane w dniu 21 listopada 1997 roku oraz posiadam tytuł „Uznany Rzeczoznawca Majątkowy” („Recognised European Valuer”) nadawany przez europejską grupę TEGoVA. Od 1998 roku jestem Biegłym Sądowym w zakresie szacowania nieruchomości przy Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, a obecnie przy Sądzie Okręgowym w Płocku. 

Wykonujemy opracowania w języku polskim, w oparciu o Międzynarodowe Standardy Wyceny IVSC, jak również w oparciu o Powszechne Krajowe Zasady Wyceny PKZW wydane przez PFSRM.

W ramach usług wyceny nieruchomości sporządzamy operaty szacunkowe i inne opracowania dotyczące w szczególności:

· dla wszystkich zleceniodawców (podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, banki, sądy, komornicy, urzędy skarbowe, urzędy miasta i gminy)

· wyceny praw majątkowych, ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązaniowych (służebności, użytkowania)

· oznaczania przedmiotu odrębnej własności

· opinie o wartości nieruchomości na potrzeby indywidualne inwestora, wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek gospodarczych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Nasi ostatni klienci:

zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie

 

Rynek nieruchomości jest rynkiem dynamicznym,na którym w sposób nieustanny zachodzą zmiany w odniesieniu do poziomu cen, preferencji konsumentów, uregulowań prawnych itp. Posiadamy duże i szerokie doświadczenie w zakresie przeprowadzania analiz rynku lokalnego nieruchomości w odniesieniu do różnych jego sektorów od badania rynku nieruchomości rolnych, poprzez mieszkaniowe do nieruchomości komercyjnych będących przedmiotem zarówno sprzedaży jak i najmu.

 Poza wycenami nieruchomości wykonujemy specjalistyczne opracowania z zakresu rynku nieruchomości, takie jak studia opłacalności lokalizacji i inwestycji, badania trendów rynkowych, analizy rynków nieruchomości (badania poziomów cen i czynszów).

Zobacz nasze analizy.