PROJEKTOWANIE

Specjaliści biura posiadają szerokie doświadczenie w zakresie sporządzania projektów architektoniczno-budowlanych głównie w zakresie:

  • Budynków mieszkalnych wielorodzinnych
  • Budynków mieszkalnych jednorodzinnych
  • Budynków przemysłowych i komercyjnych
  • Budynków specjalistycznych budownictwa wiejskiego (budynki do intensywnej hodowli zwierząt wraz z towarzyszącą infrastrukturą).  

Doświadczenie to poparte jest przygotowaniem licznych projektów, autorskich lub współtworzonych.

Biuro współpracuje od lat z wybranymi konsultantami oraz projektantami różnych branż niezbędnych w procesie budowlanym takich jak: sieci wszelkich mediów, drogi, instalacje wewnętrzne sanitarne, wentylacyjne, wodne, elektryczne.

Uczestniczymy w procesie uzyskania warunków zabudowy dla inwestycji (w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego), w procesie uzyskania pozwolenia na budowę oraz w procesie realizacji inwestycji poprzez nadzór autorski.   

W pracach projektowych wykorzystujemy licencjonowane oprogramowanie CAD, pozwalające na wizualizację projektu w procesie projektowania.