KOSZTORYSOWANIE

Oferujemy fachową pomoc przy sporządzaniu wszelkiego rodzaju kosztorysów oraz wycen prac budowlanych:

·         kosztorysy inwestorskie

·         kosztorysy ofertowe

·         kosztorysy powykonawcze

·         przedmiary robót

·         orientacyjne zestawienia kosztów

·         harmonogramy robót

·         rozliczenia budowy

·         wyceny przy staraniach o dotacje unijne

·         kosztorysy pod kredyty bankowe (na formularzach bankowych)

·         optymalizacja kosztów inwestycji.

 

Kosztorysy opracowywane przez nasze biuro są zgodne z polskimi prawem i przepisami. Opracowania sporządzamy na podstawie projektów budowlanych, wykonawczych lub przedmiarów dostarczonych przez zamawiającego oraz na podstawie obmiarów robót, które wykonujemy na terenie budowy.

Zajmujemy się kosztorysowaniem robót budowlanych w zakresie prac ogólnobudowlanych, konstrukcji stalowych, prac konserwatorskich, instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacji i instalacji elektrycznych.