Administracja danych osobowych

Administracja danych osobowych

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

  • 1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Obsługi Nieruchomości „Dębscy” Tadeusz Dębski z siedzibą: 09-300 Żuromin, ul. Wschodnia 17.
  • 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych jeśli będzie wymagała tego odpowiedz na zapytanie przesłane w formularzu oraz w związku z wykonaniem zlecenia na sporządzenie dokumentacji technicznej, kosztorysu, na podstawie art.6 ust.1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. –  RODO, w celu obsługi i realizacji zamówień.
  • 3. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
  • 4. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym  do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 2 lat.
  • 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem. przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
  • 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne do realizacji wskazanego celu.