CERTYFIKATY ENERGETYCZNE

Świadectwo energetyczne budynku zwane również paszportem energetycznym jest efektem wdrożenia w naszym kraju Dyrektywy Europejskiej 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która została wprowadzona do polskiego prawa przez nowelizację ustawy Prawo Budowlane ustalającą zasady wdrażania systemu oceny energetycznej budynków oraz kontroli efektywności energetycznej urządzeń zainstalowanych w budynkach (Dz. U, Nr 191 z 2007 roku poz. 1373). W Polsce obowiązek certyfikacji powstał z dniem 1 stycznia 2009 r.

Świadectwo charakterystyki energetycznejinaczej certyfikat energetyczny jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększenie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Dzięki informacja zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić orientacyjnie zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

Obowiązek sporządzenia paszportu spoczywa na właścicielu budynku (każdego) lub lokalu mieszkalnego:

·         oddawanego do użytkowania

·         zbywanego

·         wynajmowanego.

Obowiązek dotyczy także właścicieli części powyższych budynków stanowiących samodzielną część techniczno-użytkową.

 

Certyfikaty energetyczne wykonują osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

 

zdjecie

 

Wykonujemy świadectwa energetyczne dla wszystkich budynków i lokali, w tym:

·         budynków wielorodzinnych,

·         budynków jednorodzinnych,

·         lokali mieszkalnych i użytkowych,

·         budynków użyteczności publicznej,

·         innych budynków niemieszkalnych